Dopravní soutěž s DD Valašské Meziříčí
24.4.2010
Dopravní soutěž ve Valašském Meziřící.
Vyjeli jsme autem v sedm ráno. Cesta proběhla v poklidu, do Valmezu jsme přijeli za krásného slunečného počasí. Po prezentaci jsme si prošli dopravní hřiště podívali se na připravenou jízdu zručnosti, vyzkoušeli některé z připravených kol. Po zahájení jsme šli na zdravotní část soutěže kde všichni splnili zadané úkoly. Poté nás čekal písemný test. V jeho plnění jsme byli vyrovnaní a absolvolali jej pouze se třemi chybami u každého. Čekala nás jízda na dopravním hřišti. Tam se nám moc nedařilo a nasbírali jsme trestné body za některé přestupky jako např. nezastavení na stopce, zkrácení cesty přes trávu (Anička...??) a nenalezení všech stanovišť v daném časovém termínu. Soutěž jsme završili jízdou zručnosti kde se nám dařilo i nedařilo. Každý zvládnul některou z disciplín. Bohužel součet nasbíraných bodů nestačil na umístění v naší kategorii a tak jsme se vraceli domů s vědomím že je co zlepšovat. Příště již budeme vědět co nás čeká.