INFORMACE

V této sekci se nacházejí především zřizovatelské kompetence, administrativní informace z Dětského domova Zlín. Tyto informace se týkají výročních zpráv, zadávání veřejných zakázek, volného pracovního místa, atd.

Název zařízení: Dětský domov Zlín

Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61 716 723

V síti škol a školských zařízení zařazen pod tímto názvem ke dni 1.8.2008

Ředitel: Mgr. Bc. Eva Ledvinová

Identifikátor zařízení: 600 030 474

Zřizovací listina: č.j. 3536/2001/ŠK ze dne 28.11.2001

Dětský domov Zlín je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče. Jedná se o dětský domov rodinného typu.

Školské zařízení má tyto součásti:
        1. Dětský domov s kapacitou 16 lůžek
        2. Školní jídelnu s kapacitou 30 jídel

Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a jeho prováděcích vyhláškách a také podléhá dalším zákonům a vyhláškám.

Volné pracovní místo:
Momentálně volné místo nemáme. Pokud byste měli zájem pracovat na některé z pozic v dětském domově, zašlete svůj životopis a motivační dopis. V případě volného místa Vás můžeme kontaktovat.

Na pozici odborného vychovatele je nutné ukončené vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zvažte svůj zájem, prostudujte, jak se pracuje v dětském domově. Tato práce má charakter životního poslání a osobního nasazení, nutná je časová flexibilita.... K dětem není vhodný „čerstvý absolvent“, nedoporučujeme dlouhé dojíždění.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mail: ddzlin@ddzlin.cz,
Tel.: 577 210 293, www.ddzlin.cz
Děkujeme Vám za zájem pracovat v našem zařízení.
Zde uvedené dokumenty jsou ve formátu .pdf, pokud nemáte nainstalován Adobe Acrobat, můžete si jej stáhnout zde.