INFORMACE

V této sekci se nacházejí především zřizovatelské kompetence, administrativní informace z Dětského domova Zlín. Tyto informace se týkají výročních zpráv, zadávání veřejných zakázek, volného pracovního místa, atd.

Název zařízení: Dětský domov Zlín

Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61 716 723

V síti škol a školských zařízení zařazen pod tímto názvem ke dni 1.8.2008

Ředitel: Mgr. Bc. Eva Ledvinová

Identifikátor zařízení: 600 030 474

Zřizovací listina: č.j. 3536/2001/ŠK ze dne 28.11.2001

Dětský domov Zlín je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče. Jedná se o dětský domov rodinného typu.

Školské zařízení má tyto součásti:
        1. Dětský domov s kapacitou 16 lůžek
        2. Školní jídelnu s kapacitou 30 jídel

Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a jeho prováděcích vyhláškách a také podléhá dalším zákonům a vyhláškám.

Volné pracovní místo:
Momentálně volné místo nemáme. Pokud byste měli zájem pracovat na některé z pozic v dětském domově, zašlete svůj životopis a motivační dopis. V případě volného místa Vás můžeme kontaktovat.

Na pozici odborného vychovatele je nutné ukončené vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zvažte svůj zájem, prostudujte, jak se pracuje v dětském domově. Tato práce má charakter životního poslání a osobního nasazení, nutná je časová flexibilita.... K dětem není vhodný „čerstvý absolvent“, nedoporučujeme dlouhé dojíždění.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mail: ddzlin@ddzlin.cz,
Tel.: 577 210 293, www.ddzlin.cz
Děkujeme Vám za zájem pracovat v našem zařízení.
Zde uvedené dokumenty jsou ve formátu .pdf, pokud nemáte nainstalován Adobe Acrobat, můžete si jej stáhnout zde.

Zadávání veřejných zakázek:
Výzva k podání nabídky opravy objektu Dětského domova Zlín – Lazy

Vnitřní řád:
Vnitřní řád pro rok 2018
Rozpočty:
Návrh rozpočtu pro rok 2018
Upravený rozpočet pro rok 2018
Schválený rozpočet pro rok 2018
Návrh rozpočtu pro rok 2019
Upravený rozpočet pro rok 2019
Návrh rozpočtu pro rok 2020
Schválený rozpočet pro rok 2020
Upravený rozpočet pro rok 2020
Druhý upravený rozpočet pro rok 2020
Návrh rozpočtu pro rok 2021
Schválený rozpočet pro rok 2021
Upravený rozpočet pro rok 2021
Druhý upravený rozpočet pro rok 2021
Návrh rozpočtu pro rok 2022
Schválený rozpočet pro rok 2022
Návrh rozpočtu pro rok 2023
Upravený rozpočet pro rok 2022
Schválený rozpočet pro rok 2023
Druhý upravený rozpočet pro rok 2022
Výroční zprávy:
Výroční zpráva dětského domova za rok 2006/2007
Výroční zpráva dětského domova za rok 2007/2008
Výroční zpráva dětského domova za rok 2008/2009
Výroční zpráva dětského domova za rok 2009/2010
Výroční zpráva dětského domova za rok 2010/2011
Výroční zpráva dětského domova za rok 2011/2012
Výroční zpráva dětského domova za rok 2012/2013
Výroční zpráva dětského domova za rok 2013/2014
Výroční zpráva dětského domova za rok 2014/2015
Výroční zpráva dětského domova za rok 2015/2016
Výroční zpráva dětského domova za rok 2016/2017
Výroční zpráva dětského domova za rok 2017/2018
Výroční zpráva dětského domova za rok 2018/2019
Výroční zpráva dětského domova za rok 2019/2020
Výroční zpráva dětského domova za rok 2020/2021
Výroční zpráva dětského domova za rok 2021/2022