Vánoční zpívání
15.12.2008
Besídka opět po roce
Jako již tradičně, i letos jsme si připravili pro naše blízké, kamarády, známé, hodné lidičky besídku s programem. Pohádku O dvanácti měsíčkách a divadelní Betlém jsme zvládli opět naprosto profesionálně, ani na společné koledy jsme nezapomněli. Bylo nám spolu moc dobře. Chtěli bychom všem lidičkám poděkovat za uplynulý rok a věříme, že ten příští bude také naprosto úžasný.