Velikonoce po našem.
13.4.2020
Každé Velikonoce si u nás na domečku pořádně užíváme! A nebylo tomu jinak i letos. Karanténa nám sice nedovolila vyjít na tradiční mrskačku, ale i tak jsme se do světa vydali! A věřte nebo ne, dokonce i za hranice našeho státu! Projeli jsme světa kraj a poznávali velikonoční zvyky a tradice jiných zemí. Prostřednictvím zábavných her a soutěží jsme se třeba dozvěděli, že v Německu si na Velikonoce přehazují členové rodiny vejce přes střechu domu, aby ochránily svůj dům před blesky a hromy. V našem podání jsme si vajíčkem házeli tak dlouho, dokud se nerozbilo. Konzervativní Angličané dávají přednost módě, především kloboukové, a proto děti dostaly za úkol vytvořit klobouk z přírodnin, které se nacházejí v naší zahradě. Taky jsme malovali kraslice. Použili jsme všechny dostupné malovátka a kosmetické prostředky a řádně si zmalovaly obličeje. Děti však nejvíc bavilo obléci jednoho člena týmu do tolika kusů oblečení, aby to stačilo vytvořit nejdelší řetěz ze všech. Někteří neváhali použít téměř všechno své oblečení – za což sklidili zasloužený metál v podobě velikonočního zajíčka. Na závěr jsme se vydali do Itálie na tradiční velikonoční karneval a pálili smrtku. Do naší krásné české země jsme se však vraceli velmi rádi – jak jinak než u táboráku s výborným párkem!