Pojďme sčítat hrušky s jabkama :-)
23.5.2009
Teatroterapeutický seminář na Malé scéně.
Této akce se zúčastňujeme pravidelně. Spolu s lektory a ostatními dětmi secvičíme divadelní hru, kterou si celou sami vymyslíme, vytvoříme kulisy, kostýmy a zažijeme spoustu legrace :-)