Poděkování za dar na energie
19.10.2022
Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat firmě DM Design, která i v této nelehké době pomáhá a darovala nám 20 000,- Kč na energie. Moc si toho vážíme.