PF 2022
22.12.2021
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, příznivcům a přátelům našeho dětského domova za celoroční přízeň, kterou dětem našeho domova poskytují. Srdečně všem děkujeme za finanční dary, které nám během roku poskytli. Taktéž děkujeme za veškeré sponzorské dary, dárky i materiální pomoc. Velmi si vážíme všech, kteří i v této nelehké době myslí na druhé a pomáhají vytvořit našim dětem hezké zážitky, krásné vzpomínky a vykouzlit úsměv na rtech. Děti a kolektiv zaměstnanců DD Zlín.