Turistický sraz Mikulov
21.6.2019
Poznáváme krásy Pálavy
Letošní turistický sraz pořádal Dětský domov Mikulov a konal se ve dnech 21.6. – 23.6.2019. Pro nás byl celkem problém vyslat na tento sraz správné osazenstvo. Hodně dětí je totiž v průšvihu, a ti si přece nezaslouží pobyt na takové akci, která je spíše odměnou. No a tak jsme nakonec rozhodli, že pojedou tyto děti: Adéla, Juliana, Liliana, Filip, Michael a Luboš. Doplnila je teta Milu a svou premiéru zda měla i teta Lula se svou dcerou Evičkou, která je vlastně součástí domova. My se vydali na cestu hned ráno, děti dostaly od nás do školy omluvenky. No a tak jsme dorazili do Mikulova již v poledne. Našli jsme si krásnou italskou restauraci, kde jsme poobědvali. Bylo to tam fakt moc příjemné. No a pak jsme šli na ubytovnu. Jelikož jsme dorazili jako první ze všech dětských domovů, měli jsme výhodu, vybrat si pokoj. Uzmuly jsme si s tetou Luli jediný dvoulůžkový pokoj. Naše děti byly pak hnedle na pokoji vedle nás. No a v 15:30 hodin jsme se sešli na náměstí, kde proběhla uvítací řeč od zastupitelů města a vlastně oficiální zahájení turistického srazu. Poté následovala komentovaná prohlídka města a jeho historie. Zde jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Tetu Luli však nejvíce zajímalo, kde bydlí David Koller. Od paní průvodkyně pak zjistila, že je na ulici 1. května. Pak už jen sledovala auta s pražskou SPZ, zda tam přece jen není milovaný David. Bohužel, takové štěstí ten den fakt neměla. No a pak následovala večeře, poté jsme se odebrali do dětského domova. Tam si pro nás připravily děti krásné vystoupení, o indiánech. S tímto vystoupením postoupily do národního kola v Praze v rámci Nejmilejšího koncertu. Pak následovala volná zábava, letní kino „Třetí skoba pro kocoura“, film z prostředí Mikulova a Pálavy. Druhý den po snídani jsme pak společně odjeli autobusem do Pavlova. Tam proběhla návštěva Archeoparku, kde jsme získali cenné historické vědomosti a kde si děti tak trochu zasoutěžily. Odměnou jim byla sladkost. No a pak jsme se vydali na přechod Pálavských vrchů. Vystoupali jsme na zříceninu hradu Děvičky, přes Děvín a Klentnici – návštěva Pony Ranče. Zde jsme se občerstvili, schovali před deštěm, a pak vydali na cestu do Mikulova. Při této cestě nám fakt počasí nepřálo. Ještě štěstí, že jsme si nezapomněli pláštěnky. No a ti, kteří si ji snad nevzali, měli fakt velkou smůlu. Po příchodu domů jsme s osprchovali a po večeři šli na další společný večer. Vzhledem k nepřízni počasí jsme se museli přemístit do prostor tělocvičny ZŠ. Nejdříve proběhlo promítání filmu a poté diskotéka. No poslední den srazu jsme se zúčastnili návštěvy jeskyně Na Turoldu. Po návštěvě jeskyně jsme pak společně šli místní hřbitov, kde jsme položili květiny, zapálili svíčky a poklonili se památce tetě Květě, bývalé paní ředitelce DD Mikulov, která zesnula v roce 2015 a je vlastně zakladatelkou turistických mini srazů DD. Jsme moc rádi, že jsme jejich součástí i my. No a pak následoval oběd, řízek na cestu zpátky domů. Rozloučení se s dětmi a tetami DD Mikulov, předání dárkových a upomínkových předmětů, slavnostní ukončení letošního turistického srazu a zároveň vyhlášení toho následujícího, jehož pořadatelem se stává Dětský domov Strážnice. Takže hurááá za rok ve Strážnici. „Fšichni“ účastníci zájezdu.