Sběr šrotu v naší čtvrti
19.4.2008
V sobotu 19.4.2008 u nás proběhla akce „Děti pro děti“. Jednalo se o sběr železného šrotu v přilehlých ulicích dětského domova. O akci byli obyvatelé informováni prostřednictvím letáčků do domovních schránek, které roznesly děti. Během dopoledne bylo nasbíráno 3,3 tuny železného odpadu. Výtěžek ze sběru cca 13.000,-Kč bude věnován nemocným dětem dětského oddělení Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně. Cílem akce bylo u dětí umístěných v ústavní výchově prohloubit pocit humanity, solidarity a naučit děti, ne jen pomoc přijímat, ale i něco udělat pro druhé. Velké poděkování patří dobrovolným hasičům SDH Jaroslavice, kde je pět dětí a jeden strejda jejich členy. Tito přišli pomoct dětem s těžšími věcmi. Dále bychom chtěli poděkovat fy. Kaskon Zlín, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit. Motto: „Nemusíš mít důvod, abys pomáhal druhým.“