Den s UTB
15.4.2018
Studentky z Univerzity Tomáše Bati si pro naše a děti z Dětského domova Vizovice-Chrastěšovská, připravily zajímavou soutěž.
Odpoledne plné her a kvízů na téma prevence sociálně-patologických jevů, zdravé výživy a sportu. Děti se dozvěděli mnohé nové a navázaly nová přátelství. Odměnou jim bylo opékání špekáčků a na závěr si zahrály fotbal. Naše velké díky patří studentkám FAME UTB za úžasnou organizaci odpoledne a kamarádský přístup k dětem.