Hoří, aneb...tentokrát jak se dělá divadlo
13.2.2016
http://lazaci.rajce.idnes.cz/Hori_2016%2C_aneb_Jak_se_dela_divadlo/
Projekt „Hoří, aneb…“, pořádá náš Dětský domov Zlín devátým rokem. Rozhodli jsme se, že letošní ročník této akce bychom chtěli připravit jinou, netradiční formou. A protože moc rádi chodíme do Městského divadla Zlín a účastníme se mnoha akcí pořádaných divadlem, poprosili jsme a domluvili se na spolupráci. Sešli jsme se s dětmi z šesti dětských domovů Zlínského kraje a jednoho DD ze slovenského Bernolákova v sobotu 13.2. v Městském divadle ve Zlíně. Nejprve jsme se hravou formou seznámili, jak to funguje v divadle, jací zde působí herci, ostatní zaměstnanci. Jak vzniká divadelní představení, co má na starosti režisér, zvukař, inspicient, nápověda, vlásenkářky, prohlédli malířskou dílnu, stolárnu, sklad s kostýmy, zhlédli část divadelní zkoušky. Pobesedovali s milými a vtipnými herci. Průvodci nejpovolanějšími nám byli zaměstnankyně obchodního oddělení divadla, paní Marcela Pospíšilová a herec Gustav Řezníček, který celou akci absolvoval v kostýmu Tomáše Bati. Po prohlídce divadla děti soutěžily v nově nabitých vědomostech a měli také za úkol vytvořit kostýmy a nacvičit krátkou scénku z nabízených témat. Vítězem byli všichni zúčastnění a celý den se velmi vydařil. Moc děkujeme zaměstnancům Městského divadla ve Zlíně, za všechny paní MgrA. Vladimíře Dvořákové za čas strávený s našimi dětmi a přejeme jim v této i dalších divadelních sezónách „Zlomte vaz“..