Hoří 2013
14.9.2013
Program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů.
Dne 14. 9. 2013 proběhl v DD Zlín za podpory Statutárního města Zlín již 7. ročník akce HOŘÍ, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u dětí z Dětských domovů. Letošní ročník byl zaměřen na prevenci závislostí. Akce se zúčastnilo 9 dětských domovů Zlínského kraje a i přes nepřízeň počasí se akce povedla. Děti viděly velmi realistický dokument Heleny Třeštíkové KATKA o drogově závislé ženě. V druhé části akce plnily na několika stanovištích úkoly týkající se problematiky závislostí. Ke každému úkolu dostaly vysvětlení a zpětnou vazbu, hravou formou se tak dozvěděly spoustu novinek k této problematice. Soutěže pro nás vytvořilo občanské sdružení MADIO, které se zabývá prevencí a dokáže vytvořit program dětem na míru. Děkujeme všem účastníkům akce, stejně jako strejdům a tetám, kteří opět vytvořili pro děti skvělou atmosféru.