Návštěva u tety Mlýnkové
30.9.2012
V neděli 30. 9. 2012 jsme byli na návštěvě u tety Mlýnkové. Tetě je již 84 let, dříve pracovala jako vychovatelka v našem domově. Nikdo z nás ji sice již nezažil, teta si mnoho let užívá zaslouženého odpočinku. Stále je však s domovem v kontaktu, na nás děti myslí a má nás moc ráda. Minimálně dvakrát za rok nás navštíví a my oplácíme návštěvy v jejím malém domečku, kde se nás vejde mnoho. Teta je hodně chytrá, sečtělá a na svůj věk vitální. Vypráví nám o dávných časech, když byla mladá, pracovala v domově, také učila ve škole. Dělí se s námi o své životní zkušenosti. Máme ji všichni rádi a doufáme, že jí zdraví umožní, společně se setkávat ještě hodně dlouho.