"Hoří"
8.9.2012
Rizika internetu a sociálních sítí
V sobotu 8.9.2012 bylo na zahradě Dětského domova Zlín rušno. Sjely se zde děti ze šesti dětských domovů Zlínského kraje na pátém ročníku netradiční akce „Hoří“. Náš kolektiv dětského domova pořádá tuto soutěž pro ostatní dětské domovy Zlínského kraje ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem města Zlína a hravou formou tak přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů. Tentokrát byl program opravdu netradiční a zdálo by se, že s pojmem „hoří“ nemá nic společného. Právě naopak, v letošním ročníku se akce zaměřila na prevenci a rizika internetu a sociálních sítí, na rizikové komunikační praktiky v sociálních sítích, kyberšikanu, sexting, zneužití a změnu identity, nutkavé užívání a závislosti, problematiku ochrany soukromí. Na úvod děti shlédly volně dostupný film na internetu od společnosti Seznam, který velmi reálně vypráví velmi poučné a odstrašující příběhy dětí, které se dostaly do složitých životních a zdraví ohrožujících situací díky pohybu na sociální síti. Občanskému sdružení MADIO si připravilo pro děti mnoho modelových situací, do kterých by se, díky své neznalosti, mohly dostat. MADIO se ve své práci zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů a díky hrám, soutěžím a reálným situacím pomáhá dětem nabýt znalosti o nebezpečí, které jim v dnešním technickém a neosobním světě hrozí. Děti samy tvořily, přemýšlely, kombinovaly, hledaly cesty, kde hrozí nebezpečí a jak se mu vyvarovat. Všechny děti byly velmi akční, pracovité a aktivně se zapojovaly do práce. Odměnou za projevenou aktivitu byl symbolický špekáček a krásná tradiční nafukovací hračka od společnosti Fatra Napajedla. Celou akci finančně podpořilo Statutární město Zlín. Sluníčko nám celý den přálo, děti odjížděly spokojené a ani jim nepřipadalo, že se vlastně několik hodin „musely učit“.