Kynologické závody s městskou policií
23.6.2012
Hezký den s prima lidmi. Také jsme i trochu pomáhali...
Děti z našeho dětského domova ve Zlíně jezdívají na nejrůznější poznávací akce, soutěže, závody. Každoročně jsme pak zváni na celorepublikové kynologické závody psovodů městské policie ČR panem Jaroslavem Dlabačem. Pořadatelé tak umožnili dětem zhlédnout práci psovodů a jejich psů v různých soutěžních disciplínách. Letos viděli nejen klasické, "hladké" zadržení pachatele, ale měli také možnost opakovaně vidět obranu psovoda psem v uzavřené místnosti, kde může pes být dezorientovaný hlukem a množstvím jiných přítomných osob. Zajímavou soutěží pak bylo zadržení pachatele v nákladním prostoru nákladního automobilu. Děti na setkání psovodů jezdí rády a i letos se na závody těšily. Navíc jsme letos sebou měli i ty nejmladší, pětileté děti, pro něž byly tyto závody premiérou. Naše děti se však závodů nezúčastnily jen pasivně. Aktivně se zapojily také do pořadatelské činnosti. Po závodech všechny pomáhaly s úklidem závodních prostorů, přes den pak ty starší, v kuchyni při mytí a úklidu nádobí. Za to byli pořadateli odměněny vynikajícím obědem a večeří, a také něčím sladkým k mlsání. Rádi bychom tímto všichni poděkovali pořadatelům závodů za pozvání, poučení a možnost strávit velmi příjemný den mezi prima lidmi. Děkujeme