Potřební pomáhají potřebným
8.6.2012
Pokračujeme v projektu "Pomáháme druhým".
Naše děti Dětského domova ve Zlíně se svými vychovateli již pět let pokračují v tradici projektu „Pomáháme druhým“. V období jarních úklidů pořádají s pomocí přátel – dobrovolných hasičů z Jaroslavic, krajských policejních kynologů a firmy Kaskon, sběr železného šrotu ve čtvrti Lazy ve Zlíně. Takto získané finanční prostředky si dětský domov nenechává pro svou potřebu, i když sám je závislý na pomoci druhých. Snažíme se učit děti, aby svojí prací pomohly ještě někomu dalšímu, také potřebnému. Letos se děti s vychovateli rozhodli výtěžek darovat Domovu pro matky s dětmi na Jižních svazích. Pan ředitel byl z daru velmi mile překvapen a s radostí jej přivítal. Děti zahrály ještě pro všechny účastníky svou novou pohádku „Jak se Manka stala paní Rumcajsovou“. Potom se s radostí začlenily do programu a her, které Charita připravila na své Zahradní slavnosti. Bylo to super a díky za pozvání.