Sběr starého železa
24.3.2012
Každoroční sběr starého železa s výtěžkem věnovaným matkám s dětmi v tísni - Charita Zlín
Už se stalo tradicí, že s příchodem jara vyráží děti z našeho dětského domova na Lazech do ulic ve svém okolí, sbírat staré železo. Výtěžek z této akce každoročně věnujeme potřebným spoluobčanům. Letos bude vybraná částka poskytnuta ve prospěch Charity Zlín, peníze poputují na pomoc matkám s dětmi v tísni. Celá akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci kamarádů a firem, které snažení dětí podporují. Se sběrem železného šrotu pomáhali tři kamarádi psovodi od policie, a dva zástupci dobrovolných hasičů z Jaroslavic. Díky ochotě místních obyvatel, kteří pro děti schraňovali železný odpad během celého roku se nám podařilo naplnit nákladní auto AVIA, které poskytla bezplatně firma KASKON z Prštného a zajistila odvoz odpadu. Místní lidé čekali s železem až na průjezd tohoto auta, čímž dětem pomohli zabránit situaci z předešlých let, kdy připravený odpad odvezli neznámí občané. Auto projíždělo ulicemi s megafonem a oznamovalo svoz železného šrotu, děti obstarávaly svoz z méně přístupných ulic, lidé měli rovněž možnost donést železo na předem určená sběrná místa, která zabezpečovaly děti, tety a strejdové z DD Lazy. Rádi bychom poděkovali všem spoluobčanům, kteří nás podporovali a podíleli se tak na úspěšnosti celé akce a tím také na pomoci potřebným. Děkujeme.