Vánoční besídka 2011
19.12.2011
Tradiční vánoční zpívání na Lazech :-)
V předvánočním shonu jsme uspořádali u nás, v dětském domově Lazech tradiční vánoční besídku s koledami a pohádkou, pro všechny naše přátele, sponzory, učitele, bývalé zaměstnance. Od rána jsme pomáhali chystat výzdobu i občerstvení, návštěvy vítaly krásné vánoční stromečky. Těšili jsme se moc, ale taky trochu báli, vždyť jsme měli tak početné publikum a v něm samé hodné a laskavé lidi, kteří nám celý rok moc pomáhali. Přišel mezi nás i pan primátor Adámek, paní senátorka Gajdůšková a další naši přátelé, sponzoři, paní učitelky, bývalí zaměstnanci, kamarádi. Besídku zahájila teta ředitelka Helena Stráská, pak přišla na řadu naše populární a téměř už zlidovělá pohádka " O poslušných kůzlátkách". Nakonec jsme zapěli a zahráli pár koled a potom už jsme si mohli vesele popovídat o všech těch radostech a starostech, které se nám za celý loňský rok přihodily a o tom, co nás čeká v roce novém. Besídka se nám opět vydařila a chtěli bychom moc poděkovat všem, kdo nám v roce 2011 pomáhali.