Hoří
24.9.2011
Čtvrtý ročník netradiční soutěže...
Dne 24.9.2011 se konal na zahradě dětského domova ve Zlíně na Lazech čtvrtý ročník netradiční soutěže „Hoří" . Děti pořádají tuto soutěž pro ostatní dětské domovy Zlínského kraje ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem města Zlína a hravou formou tak přispívají k prevenci sociálně-patologických jevů. Tentokrát dětem předvedli svou práci policisté pod vedením Kpt. Mgr. Radoslava Chlupa z kynologického oddílu Policie ČR Zlínského kraje. Soutěžící mohli nejdříve shlédnout poutavé ukázky a přednášku o výcviku policejního psa. Také si mohly psy, kamarády a "kolegy" policistů pohladit a vyzkoušet si různé povely. Poté nastalo samotné soutěžní klání. Jednotlivé úkoly prověřovaly u soutěžících družstev jejich sportovní dovednosti, znalosti o psech a jedna z disciplín ukázala i schopnost dětí rozeznat různé tekutiny a látky pouze podle čichu a vůně. Soutěže se zúčastnilo třicet dvoučlenných družstev z deseti domovů Zlínského kraje. PO velkém a napínavém boji se nakonec na prvním místě umístili a nejvíce "psích" znalostí a dovedností předvedli Vojta a Vladimír z Dětského domova Vizovice, krásné druhé místo obsadili domácí Veronika se Štefanem a třetí místo vysoutěžily pro svůj domov Uherské Hradiště Maruška a Nikol. Velký dík patří pánům policistům z kynologického oddílu, se kterými děti z Dětského domova Zlín spojuje dlouhodobá spolupráce a přátelství.