Domácí setkání bývalých dětí a zaměstnanců
11.6.2011
Letošní sraz se uskutečnil v roce, kdy Dětský domov Zlín slaví šedesáté výročí svého založení. Setkání předcházelo množství nezbytných příprav. Nelehkým úkolem pro současné pracovníky dětského domova bylo sehnat velké množství kontaktů na děti i zaměstnance, kterých zařízením za dobu jeho existence od roku 1951 „prošlo“ několik desítek. Mnoho pozvánek se vrátilo zpět. Nejvzdálenějším místem, kam byla pozvánka zaslána, byla americká Atlanta a pozvaný, bývalý chovanec dětského domova, po třiceti pěti letech na setkání přijel. Naštěstí se nepotvrdily špatné předpovědi počasí a sobotní den byl slunný a teplý. Dětí a bývalých zaměstnanců dorazilo kolem padesáti. Setkaly se i tři poslední ředitelky zařízení. Účastníci setkání si mohli v klidu popovídat o časech prožitých v domově, zavzpomínali nad starými kronikami a fotkami a srovnávali, jak se žilo dětem v domově dříve a jak dnes. Obdivovali krásně zrekonstruovaný domov. Sami se pochlubili svými novými rodinami, dětmi a životy. Bohužel se našly i zprávy, že někteří už zemřeli. Současným pracovníkům dětského domova i dětem, patří velký dík za přípravu a realizaci setkání. Účastníci obdivovali připravené občerstvení a pohostinnost v domě. Přáli si společné setkání zase co nejdříve.