Den vody 2011
22.3.2011
Obhájili jsme loňské druhé místo.
Den vody pro nás pořádali studenti UTB Zlín už druhým rokem. Ve zlínských lázních jsme si mohli s ostatními domovy zasoutěžit v plaveckých dovednostech. Dozvěděli jsme se také, co dělat při záchraně tonoucího. Bylo to moc hezké sportovní dopoledne.