Hoří 2010
18.9.2010
Letos s Policií ČR
V sobotu některé spáče probudily ve zlínské čtvrti na Lazech policejní sirény. A vězte nehonili se zloději nebo špatní řidiči, ale děti z dětských domovů v zahradě Dětského domova Zlín prožívaly společný den s příslušníky Policie České republiky. Nejprve si společně mohly vyzkoušet všechnu techniku, co jim policie přijela ukázat a řádně si to užily. Napřed se ti malí houkajícího auta báli, ale pak se střídali za volantem a do amplionu volali „Stůj, nebo střelím“. Ti velcí obdivovali policejní motocykl. Děti si ošahaly obušek, policejní neprůstřelnou vestu a zkusily čepici s plácačkou na zastavení. Nejdéle zaměstnávaly policejního technika a braly otisky svým tetám i kamarádům. Pak přišla řada na soutěže dětí, které jim připravily tety dětského domova ve Zlíně s pracovnicemi Krajského ředitelství policie Zlínského kraje paní nprap. Monikou Kozumplíkovou a paní Mgr.Lucií Javoříkovou. Děti soutěžily ve skoro policejních dovednostech. Zkusily si svoji fyzickou kondici, ale i zkušenosti z policejní praxe, třeba znalost dopravních značek. Ceny v soutěži získali úplně všichni a výsledky probrali u opékání špekáčků. Poslední odměnou byli policejní psovodi se svými skvěle vycvičenými psími kamarády. Děti je nechtěly pustit domů a noví strejdové museli s nimi i domů na bábovku. Byl to již třetí skvělý den, který pracovníci Dětského domova Zlín připravili v rámci vlastního projektu s názvem „Hoří“. Tento projekt prošel složkami integrovaného záchranného systému – jeden rok spoluprací s hasiči, loňský rok děti prožily den se zdravotním záchranným systémem a letos s policií. Poznaly tak nelehkou práci všech pracujících v tomto systému, aktivně prožily celý den. Dospěláci tak přispěli k prevenci nežádoucího chování u dětí a schopnosti člověka pomoci druhému v nouzi.